انتقال داده DataKit Android
- "شکستن مرز سیستم الکترونیکی و انتقال داده ها به خواست"

 1. واردات / صادرات
 2. انتقال داده ها بین:

  رایانه Dev دستگاه های Android

  دستگاه های iTunes ⇔ Android

  دستگاههای Android ⇔ دستگاههای Android

 3. مدیریت پرونده بر روی رایانه شخصی
 4. فایل رایانه ای داده SD / SD را در رایانه با رابط ساده جستجو ، افزودن ، مشاهده ، بازی ، حذف ، حذف و ویرایش کنید.

 5. انواع داده های پشتیبانی شده
 6. عکس ، مخاطبین ، موسیقی ، پیام ها ، فیلم ها ، لیست پخش و موارد دیگر را در گوشی Android خود انتقال دهید.

 7. مدیریت برنامه ها بر روی رایانه شخصی
 8. برنامه های نصب ، حذف و پشتیبان گیری را بر روی رایانه شخصی.

 9. آهنگ زنگ ساز
 10. موسیقی محلی یا دستگاه موسیقی را ویرایش کنید تا آهنگ زنگ را در تلفن Android خود ایجاد کنید.

 11. کاملاً سازگار با Android 8.1.